VIERWIELUITLIJNING

Bij van Sprundel Mobiliteit houden we altijd de nieuwste ontwikkelingen in de gaten. Zo hebben wij de beschikking over een speciale installatie voor het uitlijnen van uw banden, een computergestuurde vierwieluitlijnmachine. Dit apparaat dat in 3D werkt, kan uw banden veel nauwkeuriger uitlijnen dan de traditionele methodes. Ook doen we hiermee keuringen na ongevallen.

Het uitlijnen van de wielen van een motorvoertuig is het proces waarbij afwijkingen in de wielstanden worden gecorrigeerd. Deze afwijkingen kunnen zijn ontstaan door het raken van een stoeprand, over een grote steen of door een gat in de weg rijden. Bij een auto met wielstandafwijkingen kunnen verschillende klachten voorkomen. De belangrijkste in verband met de koersstabiliteit zijn: 1.de auto trekt naar één kant, 2.de auto stuurt zwaar, 3.de auto stuurt te licht, 4.de auto is niet koersvast (zig-zag of pendelkoers).

TOESPOOR

Toespoor is nodig bij auto’s met achterwielaandrijving. Door de aandrijving worden de voorwielen iets naar buiten gedrukt, waardoor het toespoor wordt gecorrigeerd en de wielen perfect rechtuit draaien. Zonder toespoor zouden de banden onnodig slijten en zou het brandstofverbruik hoger liggen. Auto’s met voorwielaandrijving hebben uitspoor: de wielen zijn iets naar buiten gedraaid.

CAMBER

Camber of wielvlucht is de afwijkende stand van de wielen van een voertuig ten opzichte van de verticale lijn door het wiel.

Bij auto’s kent men positieve en negatieve camber.

Positieve camber: de bovenkant van de wielen staat verder naar buiten dan de onderkant: dit is meestal nodig bij assen die beladen gaan worden. Door spelingen en doorbuiging zakt de as in het midden iets in, waardoor de wielen slechts met de binnenkant van de banden de weg zouden raken. Door de toepassing van positieve vlucht wordt dit voorkomen: de belading corrigeert deze opzettelijke “fout” en de banden raken de weg over het gehele loopvlak.

Negatieve camber: de bovenkant van de wielen staat verder naar binnen dan de onderkant: dit gebeurt in het algemeen bij aangedreven wielen, die door de aandrijfkrachten gecorrigeerd worden. Indien de aangedreven wielen tevens de zwaarst beladen wielen zijn, zoals bij een vrachtauto, wordt een “gulden middenweg” gezocht.

Controle beurt vierwieluitlijning € 66,55